• Usługi utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych
  • Diagnostyka, serwis, konserwacja urządzeń i instalacji przemysłowych
  • Modernizacja maszyn i urządzeń linii technologicznych
  • Relokacja maszyn i linii technologicznych
  • Diagnostyka termowizyjna